T.C.
BİLECİK BELEDİYESİ

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR DURUM BELGESİ

Mahalle

Ada/Parsel (Örnek:1111/1)

Bilecik Belediyesi E-ÇAP Uygulaması

-ÖLÇEKSİZDİR-